Wij-stenen

Voor pastoraal in en rond de school

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Samen geroepen

E-mail Afdrukken

De Vlaamse bisschoppen nodigen je uit op een interdiocesane dag van getuigenis en ontmoeting, vorming en viering op 22 april in Mechelen

Aan de leden van de PAG’s
Aan de godsdienstleerkrachten

Beste leden van de Pastorale Animatiegroep
Beste leerkracht godsdienst

De Vlaamse bisschoppen nodigen je uit op een interdiocesane dag van getuigenis en ontmoeting, vorming en viering op paasmaandag 22 april in Mechelen onder de titel ‘Samen Geroepen’.

Als jij deze mail ontvangt, betekent dit dat je wellicht behoort tot de doelgroep van deze dag: alle mensen die zich in de Vlaamse Kerk inzetten voor jongeren, direct of indirect en de jongeren zelf. Wij willen in Mechelen een nieuwe stap zetten naar een Kerkgemeenschap waarin wij ons allen meer bewust worden van ons geroepen zijn.

En in de mate waarin we dat zelf zo beleven, zullen we ook beter toegerust zijn om jongeren te helpen om hun leven te beleven als een roeping in de ruimste zin van het woord.

Je leest er meer over op de webpagina met inschrijvingsmogelijkheid die je kan openen via https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/samen-geroepen-bisschopp...(link is external) en in een begeleidend artikel in ons diocesaan tijdschrift Samen (januari-februari 2019, p. 3-4).

Deze dag is niet alleen inhoudelijk belangrijk, maar is ook een evenement van getuigenis, ontmoeting, en van samen de vreugde van Pasen beleven en vieren.

Zoals alle bisdommen hopen wij ook in ons bisdom op ruime belangstelling. We zullen elkaar als bisdom herkennen aan de kleur van de map die we ter plaatse ontvangen.

Ik nodig je bij deze graag persoonlijk uit voor deze dag. Het zou mooi zijn dat op een of andere manier ook jullie PAG of school volgens mogelijkheden aanwezig zou zijn, bijvoorbeeld via twee leerlingen (+15 jaar), met daarbij één of twee leerkrachten of via een gezin… Afspraak in Mechelen op 22 april?

Met hartelijke groeten

+ Patrick Hoogmartens