Wij-stenen

Voor pastoraal in en rond de school

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Voorblad

E-mail Afdrukken

Beste

U ontvangt hierbij het 39e digitale nummer van WIJ-STENEN.

Om dit nummer te lezen hoeft u zich niet te registreren met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kunt alle documenten lezen en uitprinten. U kunt dit door rechts bovenaan elk artikel het icoontje ‘printer’ aan te klikken.

We wensen u alvast veel leesplezier

De redactie

Inhoud


Dit nummer staat volledig in het kader van het jaarthema ‘Je bent bemind. Je bent geroepen’ voor volgend schooljaar. Alles wat je hierover moet of wenst te weten, kan je in dit nummer vinden.

 • WELKOM vanwege de redactie, waarin het jaarthema voor het volgende schooljaar wordt geduid;
 • INSTAP: brengt ons de bijbeltekst Lc. 24, 13-35 ‘De leerlingen van Emmaüs’, waarop het nieuwe jaarthema 2018-2019 is gebaseerd;
 • In BIJ HET JAAR licht ere-vicaris J. Janssen ons dit Bijbelverhaal toe;
 • In de rubriek BIJ DE TIJD krijgen we de affiche van het nieuwe jaarthema te zien;
 • De rubriek ‘OP VERHAAL KOMEN’ brengt ons een bezinningstekst van priester R. Renckens die vooruit blikt op het nieuwe jaarthema;
 • In PASTORAAL IN 3D wordt de werking van de schoolpastoraal bekeken vanuit het Emmaüsverhaal;
 • In BIJ HET VERHAAL krijgen we een aantal accenten aangeboden in het kader van de katholieke dialoogschool;
 • In ER LEEFT WAT-1 wordt stilgestaan bij de vraag hoe het Emmaüsverhaal een inspiratiebron kan zijn voor de school of de PAG-werking aan de hand van 7 insteken of concrete vragen;
 • In ER LEEFT WAT-2 krijgen we een voorstel van mogelijke viering voor het begin van het schooljaar;
 • In ER LEEFT WAT-3 kan men met een mogelijke tocht of spel met (oudere) leerlingen thuis komen in het verhaal van de leerlingen van Emmaüs, met dank aan IJD;
 • In ER LEEFT WAT-4 krijgen we een aantal suggesties om aan de slag te gaan met het jaarthemaverhaal in de godsdienstles en een aantal nuttige en bruikbare links, waar ook andere info omtrent dit verhaal te vinden is;
 • De rubriek W-INFO verschaft ons het volledige schoolpastorale jaarprogramma 2018-2019 en nog veel meer andere nuttige informatie;
 • WELZIJNSZORG vraagt aandacht voor het thema ‘1 op 5 loopt in de buitenbaan’ voor de komende adventstijd en nodigt ons uit op de startavond van 10 oktober;

We wensen u alvast veel lees- (en werk)genot met dit nummer’ en alvast een fijne en deugddoende vakantie.