Wij-stenen

Voor pastoraal in en rond de school

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

voorblad

E-mail Afdrukken

Beste

U ontvangt hierbij het 38e digitale nummer van WIJ-STENEN.

Om dit nummer te lezen hoeft u zich niet te registreren met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kunt alle documenten lezen en uitprinten. U kunt dit door rechts bovenaan elk artikel het icoontje ‘printer’ aan te klikken.

We wensen u alvast veel leesplezier

De redactie

Inhoud


In dit nummer kan u volgende items vinden:

 • WELKOM  vanwege de redactie waarbij wordt stilgestaan bij de betekenis van de komende Veertigdagentijd.
 • In BIJ EEN AFSCHEID neemt de redactie in dankbaarheid afscheid van vicaris J. Janssen, die vanaf 1 maart deken wordt in Bree.
 • In BIJ HET JAAR gaat vicaris J. Janssen ‘met Samuël op weg naar Pasen’.
 • In ‘OP VERHAAL KOMEN’ nodigt schrijver R. Renckens op een bezinnende wijze je uit om op stap te gaan naar Pasen.
 • In MOOI KWETSBAAR maken we kennis met het ruime aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de komende Veertigdagentijd.
 • In PASTORAAL IN 3D krijgen we een uitgewerkte vastenactiviteit om te doen met de PAG en/of andere geëngageerde personeelsleden om zo de komende Veertigdagentijd op een zinvolle wijze te beleven.
 • BROEDERLIJK DELEN vraagt in de Vastentijd onze aandacht voor de campagne 2018. Uw school doet toch ook mee?
 • De rubriek ‘ER LEEFT WAT’1 biedt ons een bezinningsmoment aan om te doen met leerlingen en personeel op Goede Vrijdag.
 • In de rubriek ‘ER LEEFT WAT’2 vinden we een verslag van de PAG-tentoonstelling in de SG St.-Trudo naar aanleiding van het naamfeest van de patroonheiligde van de stad en de scholengemeenschap.
 • IJD vraagt aandacht voor de inspiratiedag van 10 maart, de Goeve Vrijdagviering op 30 maart en het Pluskamp in de grote vakantie en nodigt jongeren en scholen uit om aan deze activiteiten deel te nemen.
 • De rubriek W-INFO verschaft ons weer heel wat nuttige data, websites en nog veel meer andere informatie, die een echt PAG-lid niet mag missen.

We wensen u alvast veel leesgenot en een zinvolle Veertigdagentijd toe!

 

De redactie