Wij-stenen

Voor pastoraal in en rond de school

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Voorblad

E-mail Afdrukken

Beste

U ontvangt hierbij het vijfendertigste digitale nummer van WIJ-STENEN.

Net als in de vorige nummers hoeft u zich niet te registreren met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kunt alle documenten lezen en uitprinten. Dit laatste kan door rechts bovenaan elk artikel het icoontje ‘printer’ aan te klikken.

We wensen u alvast veel leesplezier

De redactie

Inhoud


 alt

Dit nummer staat volledig in het kader van het jaarthema ‘Je bent bemind. Je bent geroepen’ voor volgend schooljaar. Alles wat je hierover moet of wenst te weten, kan je in dit nummer vinden.

 • WELKOM vanwege de redactie, waarin het jaarthema voor het volgende schooljaar wordt geduid;
 • INSTAP: brengt ons de bijbeltekst 1 Sam. 3, 1-10, waarop het nieuwe jaarthema 2017-2018 is gebaseerd;
 • In BIJ HET JAAR brengt vicaris J. Janssen ons thuis in het nieuwe jaarthema en licht ons het Bijbelverhaal toe;
 • In de rubriek BIJ DE TIJD krijgen we de affiche van het nieuwe jaarthema te zien met daarbij een gepaste beeldmeditatie als toelichting;
 • De rubriek ‘OP VERHAAL KOMEN’ brengt ons twee bezinningsteksten van priester R. Renckens: de eerste blikt nog even terug naar het voorbije jaarthema,  de tweede kijkt vooruit naar het nieuwe jaarthema;
 • In DE KLAPSTOEL-1 lezen we een interview met onze bisschop mgr. Patrick Hoogmartens naar aanleiding van de viering van 50 jaar bisdom;
 • In DE KLAPSTOEL-2 legt Guido Breban in een interview uit wat de betekenis is van de Viga Jessefeesten voor Hasselt en ons bisdom;
 • In PASTORAAL IN 3D worden de schoolpastorale vormingsinitiatieven voor volgend schooljaar toegelicht;
 • In ER LEEFT WAT-1 wordt stilgestaan bij de betekenis van ‘Luisteren’, een grondhouding waartoe wordt opgeroepen door het nieuwe jaarthema en –verhaal;
 • In ER LEEFT WAT-2 krijgen we een aantal voorstellen van teksten voor een bezinning of viering voor het begin van het schooljaar;
 • In ER LEEFT WAT-3 krijgen we een getuigenis over de abdijbezinningsdagen in Averbode en de uitnodiging om er in 2017-2018 eens aan deel te nemen;
 • De rubriek W-INFO verschaft ons het volledige schoolpastorale jaarprogramma 2017-2018 en nog veel meer andere nuttige informatie;
 • In VIER JE MEE wordt vooruitgekeken naar het jongerenprogramma ter gelegenheid van de Virga Jessefeesten;
 • WELZIJNSZORG vraagt aandacht voor het thema ‘1 op 7 haalt de meet niet’ in de komende adventsperiode;
 • BROEDERLIJK DELEN geeft reeds een eerste info omtrent de campagne van 2018.  

We wensen u alvast veel lees- (en werk)genot met dit nummer’ en alvast een fijne en deugddoende vakantie.