Wij-stenen

Voor pastoraal in en rond de school

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

voorblad

E-mail Afdrukken

Beste

U ontvangt hierbij reeds het 31e  digitale nummer van WIJ-STENEN.

Om dit te lezen hoeft u zich niet te registreren: u kunt alle documenten lezen en uitprinten. Dit laatste kan door rechts bovenaan elk artikel het icoontje ‘printer’ aan te klikken.

We wensen u alvast veel leesplezier

De redactie

Inhoud


  • WELKOM vanwege de redactie
  • BIJ HET JAAR: vicaris J. Janssen staat stil bij de betekenis van het jaarthemaverhaal Ex. 3, 1-8: de brandende braamstruk;
  • De rubriek ‘OP VERHAAL KOMEN’ brengt ons twee bezinningsteksten van priester R. Renckens, die aansluiten bij het jaarthema;
  • In BIJ DE TIJD  wordt de aandacht gevraagd voor de komende Dag van de Jeugdbeweging op 21 oktober e.k.;
  • De rubriek ‘ER LEEFT WAT’ brengt ons boeiende en begeesterende getuigenissen van drie deelnemers van de Wereldjongerendagen in Krakau;
  • IJD vraagt de aandacht voor drie cursussen, die gericht zijn op de praktijk in het jeugdwerk en waaraan oudere leerlingen en jonge leerkrachten mogen en kunnen deelnemen;
  • De rubriek W-INFO, sluit dit nummer af met allerlei nuttige data, websites en nog veel meer andere informatie, die een pastorale groep op school nodig heeft.

Graag wijzen we er nog even op dat het vorige nummer volledig in het kader van het jaarthema ‘Geen dolers, maar pelgrims’ stond, met allerlei toelichtingen, werkmodellen, bezinningsteksten en vieringen.

Ook op de website http://www.dodhasselt.be/index.php/dpb/dpbso (onder schoolpastoraal - downloads jaarthema) vindt u allerlei bruikbare materialen omtrent het jaarthema.