Wij-stenen

Voor pastoraal in en rond de school

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Er leeft wat...

E-mail Afdrukken

Kana-momenten

Hoe Kana een plaats kreeg op I.K.S.O.-Hoeselt… via Kana-momenten

Het evangelie “De bruiloft van Kana” als rode draad in ons schoolleven (vanaf schooljaar 2006-2007)

IKSO, je school…je thuis is de kern van het pedagogisch onderwijs- en opvoedingsproject van onze TSO/BSO bovenbouwschool, gesticht door de Zusters van Voorzienigheid. De spiritualiteit van de Voorzienigheid trachten we mede vorm te geven door het pastoraal jaarthema een bindmiddel te laten zijn tussen alles wat in de school gebeurt in één schooljaar. Kaderend in het jaarthema worden vele gewone momenten piekmomenten, ankerpunten, gebeurtenissen die het verschil maken, die gemeenschapsvormend werken en deugddoend zijn, ook omdat ze gebeuren in geloof in Jezus’aanwezigheid.

In het schooljaar 2006-2007 werd het zo een schooljaar van feesten, van vieren, van dankbaar zijn, van herbronnen.

Schooljaar 2006 – 2007 was immers het laatste schooljaar dat we met de PAG op weg mochten gaan met directeur Nelly Judong. 30 juni 2007 was voor haar tijd om op pensioen te gaan.

We kozen als jaarthema OP JOUW GEZONDHEID. Enerzijds om op de gezondheid en het welzijn van mevrouw Judong een heildronk te kunnen uitbrengen, anderzijds om de waarde van gezondheid in al zijn aspecten in de verf te kunnen zetten. Op een feest krijg je geschenken maar het mooiste geschenk blijft een dag vol van gezondheid, een dag van zon, van positieve energie, van leven.

Als evangelie van dat schooljaar kozen we De bruiloft van Kana. Er mocht en moest feestgevierd worden dat schooljaar. En dat deden we, reeds tijdens de startviering, later tijdens de week van de smaak en vooral op het afscheidsfeest van mevrouw Judong. Het waren die piekmomenten, die ogenblikken waar alle schoolbetrokken partners thuis kwamen, feestvierden en samen school maakten.

We noemden deze mooie momenten Kana-momenten. Allemaal momenten die water in wijn veranderden, allemaal schoolmomenten die het verschil maakten omdat zij het welbevinden en de positieve energie van de leerlingen en leraars bevorderden.

Het begrip ging een eigen weg leiden. Ook in de volgende schooljaren -en nu nog door enkele collega’s- worden mooie, geslaagde momenten geëvalueerd als: “Dat was weer een Kana-moment”.

 

Marijke Lauwers, Johan Derkoningen, godsdienstleraars op I.K.S.O.