Wij-stenen

Voor pastoraal in en rond de school

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Er leeft wat

E-mail Afdrukken

 Model van startviering

 

     

 

Aanbrengen van de Olympische ringen op de muziek van enkele nationale hymnen

 

Leraar 1

Om de vier jaar komen mensen van verschillende landen, rassen en godsdiensten samen om deel te nemen aan de grootste sportbijeenkomst van de wereld.
Dit jaar was  het weer zo ver! Londen 2012!
Van 27 juli tot en met 12 augustus waren er de Olympische Spelen en de Paralympics hebben plaats van 29 augustus  tot 9 september
We zullen er deze week nog veel van zien en horen!

Enkele leerlingen hebben net de Olympische ringen aangebracht, deze zijn symbool van eenheid en verbondenheid.
Zoals je kan zien staan deze ringen niet los van elkaar maar ze raken elkaar.

En die verbondenheid en eenheid willen wij vanaf de eerste dagen
van dit nieuwe schooljaar voelen en beleven in onze middenschool.
‘IK ZIE HET IN JOU!’ door deze zin, zijn vele sporters zo ver geraakt. Ze werden gesteund door familie, vrienden en hun trainers, ze voelen zich verbonden, ze raken elkaar..
Dit jaar willen wij dit ook overbrengen in Sint-Jan: verbonden zijn met elkaar, durven zeggen: ‘IK ZIE HET IN JOU’, je kunt het best.

Daarom gaan we nu samen vieren en we heten jullie van harte welkom in deze viering met een kruisteken.

 

Leraar 2

Als je een nieuw schooljaar instapt, ben je soms als die hardloper die aan de startblokken staat en denkt: 't is niet te doen ... ik ga het niet halen ... ik moet er niet aan beginnen.
Maar een echte loper die van zijn sport is gaan houden stelt zich eerder vragen als: ben ik in een goede conditie? Heb ik de voorbije weken genoeg getraind? In welk tempo ga ik starten? ...

Vaak weet je niet hoe eraan te beginnen;
laat staan waar je uitkomt ... en toch.
Je moet riskeren ... op weg gaan.
Op zijn minst verzamel je ook wat supporters en als het kan,
of nog liever, tochtgenoten.

Een schooljaar instappen is een stukje nieuwe school maken en gemeenschap vormen. En dat doe je niet alleen. Maar we zijn met velen: de directie, de leerlingen en leerkrachten, het secretariaat en het onderhoudspersoneel.

We verwelkomen dan ook graag alle leerkrachten.
Een gelukkige leerkracht zijn is enthousiasme voor je vak op je leerlingen zien overslaan. 
Gelukkige leerkracht zijn is ook genieten van wat de tocht doorheen het schooljaar te bieden heeft:
werk, inzet, jonge mensen zien groeien, zien ‘gelukkig zijn’.
Een gelukkige leerkracht zijn is: ‘ HET zien in die leerling’.

Beste collega's, samen kunnen we veel aan als we het vuur van het enthousiasme bij elkaar brandend houden.

 

Leerling van het 2de jaar

Beste eerstejaars,
wij, de ervaren tweedejaars,  willen jullie verwelkomen in het eerste jaar.
Twaalf maanden geleden zaten wij hier ook voor het eerst op de schoolbanken.
En je ziet het: wij hebben het overleefd.
Meer nog, we hebben een prachtig schooljaar
meegemaakt, hoewel we blij zijn dat we nu in het tweede jaar zitten.
We wensen jullie allemaal veel geluk!

Jullie zijn waarschijnlijk erg nieuwsgierig naar wat je te wachten staat.
Luister daarom naar wat goede raad. In deze school lijken alle gangen en lokalen op elkaar.
Wees gerust, na een paar weken vind je alles blindelings terug en binnenkort zal dit gebouw ook voor jullie geen geheimen meer hebben.
Voor sommige  lesuren heb je een eigen klas.
Op het einde van het schooljaar ben je die banken beu, want je kunt je knieën niet meer plooien of strekken zonder blauwe plekken.
 
En dan zijn er de leerkrachten: je zult ze wel vlug leren kennen.
Er zijn er die geen Tipp-Ex™ toelaten.
Anderen verliezen voortdurend hun krijt.
En weet je al wie elke woensdagmorgen zegt: "Neem eens een blaadje papier?"  Of je hen nu ontmoet in de wiskundeles, tijdens de speeltijd of gewoon op straat…

Je zult zien dat wij op onze school gelukkig heel veel goede, enthousiaste en boeiende leerkrachten hebben.
Dikwijls zijn er leerkrachten die verder kijken dan dat wat je ziet,
meer ze ‘ZIEN HET IN JOU’
‘Welkom op deze school en maak er het beste van!’

 

Leerling van het eerste jaar

Beste tweedejaars,
wij, de nieuwelingen, heten ook jullie van harte welkom.
Wij staan hier nog een beetje aarzelend in deze grote school.
Wij rekenen op jullie om ons hier wat wegwijs te maken.
Jullie goede raad zullen we zeker niet in de wind slaan.
 

Brother Bear :  Look Through My Eyes

Zoals in de film van Brother Bear, zijn er ook altijd mensen die in jou geloven, die ‘HET zien in jou ‘

 

Samen

God,
Geef ons het lef om de schouders
onder dit schooljaar te zetten,
om er iets goeds van te maken,
iets wat positief is.

Geef ons de durf
om dingen die verkeerd gaan
onder ogen te zien en aan te pakken
en op een sportieve manier op te lossen.
Om ons te verzetten tegen pesters
en op te komen voor iedereen
die geen medaille haalt.

Help ons ondersteboven te worden van elkaar.

 
 

Lezing    (leerkracht)
(vrij naar Paulus aan de Korinthiërs)

Al ben ik de eerste in godsdienst
en krijg ik het allemaal fijn gezegd,
als ik geen vriend kan zijn voor iedereen,
dan ben ik niets.

Al ben ik de beste op het sportveld
en help ik mijn klasgenoten met vraagstukken,
als ik het doe om te streven,
dan ben ik niets.

Al doe ik mee met de actie van Broederlijk Delen op school
als ik het niet uit liefde doe, dan ben ik schijnheilig.

Liefde is geduldig:
zij windt zich niet op.
Zij is niet jaloers en ze stoeft niet.
Liefde wil alleen maar dienen.

Liefde wordt niet bitter.
Ze heeft geen plezier in het ongeluk van anderen.
Ze bedekt de boosheid van de mensen
met de mantel van Gods liefde.

Liefde ... vergaat nooit.

 

Birdy  people help the people
http://www.youtube.com/watch?v=kCLXjUkNuhg
In haar liedjes laat de 16- jarige Birdy horen dat zij gelooft in God en de mens.

Deze clip is opgenomen in het ‘glazen huis’ eind december 2011.

 

Het woord van Jezus

 

Leraar : Mc. 2, 1-13:De lamme en de vier dragers

Het jaarthema : ‘Ik zie HET in jou’ is gebaseerd op het verhaal van Jezus die de lamme geneest.
De lamme man werd gedragen door zijn vrienden, ze hadden hem nog niet afgeschreven, ze zagen iets in hem en geloofden in Jezus…

Als we echt bevriend zijn met iemand, dan hebben we er veel voor over…

We lezen eerst het verhaal voor en laten erna het verhaal zien gemaakt in lego of play mobil.
hieronder de links.

http://www.youtube.com/watch?v=M9nJDbrTK9Y

http://www.youtube.com/watch?v=jCaEvgRIhsE&feature=related

 

Het grote avontuur van God en mens
(Kolet Janssen / Thé Tjong-Khing)

Jezus geneest de verlamde man.
(Mc. 2,1-12)

 

Ik heb een huis in Kafarnaüm. Niets bijzonders, gewoon een huis met een stenen buitentrap en een plat dak, zoals de meeste mensen dat hebben.
Daar had ik Jezus uitgenodigd, nadat ik hem die middag had horen vertellen. Eerst zouden we binnen in de koelte wat eten. Daarna, als de avond gevallen was, konden we op het dak zitten en wat praten. Maar als je Jezus uitnodigt, heb je niet meer in de hand wat er gebeurt.

Er was zo’n toeloop van mensen dat ik nauwelijks nog mijn eigen huis in of uit kon. Het huis zat propvol mensen en ook voor de deur stonden ze rijen dik. Jezus sprak de mensen toe en er kwamen er steeds meer bij. In de verte zag ik vier mannen die met een draag bed sjouwden. Er lag een verlamde man op. Ze wilden hem zeker bij Jezus brengen in de hoop dat die hem zou genezen. Maar er was geen doorkomen aan.  De mensen wilden alles horen wat Jezus zei en ze gingen geen stap opzij. 

Een van de dragers haalde zijn schouders op. Moesten ze wachten tot iedereen weg was? Een andere wees naar mijn zijgevel, waar de trap naar boven leidt.  Gingen ze de verlamde man op mijn dak leggen? Daar leek het wel op. Ik hoorde  ze naar boven stommelen. Dat was niet gemakkelijk, met dat draagbed op die  smalle trap. Nu waren ze boven. Ik kon hun voetstappen horen op het dak.  Opeens viel er een lichtstraal door een spleet in het dak. Hé, wilde ik roepen, wat  doen jullie met mijn dak? Maar het was al te laat. Ze haalden dakplaten weg,  eerst één en daarna nog een paar. Tot het gat groot genoeg was om het draagbed  naar beneden te laten. 

De mensen binnen schrokken eerst. Er viel wat gruis op hun hoofd. Maar daarna  moesten ze lachen. Die verlamde man had goede vrienden, dat ze zoiets voor  hem deden! De man op het draagbed kwam precies voor de voeten van Jezus  neer en keek hem hoopvol aan. Iedereen zweeg.

Jezus stak zijn hand uit naar de verlamde man. 'Beste man, je zonden worden  je vergeven', zei hij. Een paar schriftgeleerden die in de hoek zaten, verstijfden.  Zonden vergeven, dat kan toch alleen God? Jezus moest bijna lachen toen hij  hun boze gezichten zag. 'Nou vooruit, om jullie gerust te stellen zal ik deze
man ook gewoon genezen', zei Jezus. Hij zei tegen de man: 'Sta op, pak je bed  en ga naar huis.' De man klauterde met een blij gezicht overeind en plooide  zijn bed dicht. Ook zijn vrienden zagen er gelukkig uit. Ze knikten naar Jezus en  liepen de deur uit. De mensen gingen voor hen opzij. Ze zongen een lied om
God te danken.

De volgende dag zou ik de dakplaten wel terugleggen. Eerst wilde ik zo lang  mogelijk bij Jezus in de buurt zijn. Wat hij .zei over dat zonden vergeven was  natuurlijk niet toevallig. Hij staat zo dicht bij God dat hij dat ook kan. Hij moet  wel de Messias zijn.

 

Doorgeven van het Olympisch vuur.

 

Leraar 3

Dit vuur willen we nu doorgeven van klas tot klas ...
op de ‘Hymne Londen 2012’
Laat het, zoals op de Olympische Spelen, een teken zijn van eenheid, verbondenheid en vriendschap in onze schoolgemeenschap.
Een teken van elkaar nabij zijn, ook in de moeilijke momenten. 

Enkele leerlingen in sportuitrusting staan op het einde van elke rij, zij geven een fakkel door (onderkant afgemaakt zoals in Lourdes….)
Ze geven deze aan en op het einde van de rij staat een andere leerling in sportuitrusting klaar, elke 2 leerlingen in sportuitrusting doen zo’n 4 rijen )
Ondertussen laten we (via de beamer) de clip zien van :

Shonlock - Something In Your Eyes lyrics http://www.youtube.com/watch?v=YyjrzM3hBL0
of Hymne Londen 2012 met de reis van de vlam
http://www.youtube.com/watch?v=0pWUwaYER14&feature=related

Of Pink : F** perfect
http://www.youtube.com/watch?v=Hl0qf1pgjEs

Of  Instrumentaal met Gijs
     

 

 

Voorbeden

Leerling 1

Dikwijls denken we dat we er ook wel zullen komen
zonder al te veel inspanningen:
onze studieresultaten verzwakken dan,
we zijn  liever lui dan moe,

Heer, als atleten zich zoveel kunnen ontzeggen
om te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen,
geef ons dan de moed elke dag te trainen
om Uw liefde in onze omgeving zichtbaar te maken.
Laten wij bidden. 

allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.

 

Leerling 2

In Londen zijn, in de drang naar Olympisch goud,
heel wat records gesneuveld.
Geef ook ons, Heer, een flinke dosis wilskracht,
een forse portie doorzettingsvermogen en
een gunstige start om onszelf telkens weer opnieuw te overtreffen in hartelijke inzet voor elkaar.
Laten wij bidden.

allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.


Leerling 3

Velen vergeten zo vlug dat wie in Londen nipt te kort kwam
voor brons, ook reuze inspanningen heeft geleverd...
op 5 miljard mensen is die atleet voor die bepaalde discipline
dan toch nog de vierde of vijfde beste van de wereldtop.


Wij bidden U Heer,
leer ons op school en thuis ieders inzet waarderen,
zorg dat we  in spel en sport tegen ons verlies kunnen,
zet ons opnieuw in de startblokken als we van kleine verschillen
grote discussies maken.
Laten wij bidden. 

allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.

 

Directie

In de startblokken staan …
en ook goed, vlot starten …
geen valse start !!

goed starten
is met een blij hart en met hoge verwachtingen
je klas binnenstappen
en overschakelen van een laag vakantieritme
naar de hoge versnelling van 7 x 50 minuten.

vlot starten
is elkaar ontmoeten en er voor zorgen
dat iedereen zich goed voelt.

goed starten
is ook elkaar bij de voornaam noemen,
van een willekeurige klasgroep
een echte gemeenschap maken
met als sleutels vriendschap,
vertrouwen, samenwerking.

vlot starten
is de speelplaats opgaan
en een praatje slaan met iemand die van een andere school   komt,
is een leerling die alleen staat
opnemen in je vriendengroepje.

goed starten
is al je goede voornemens
onmiddellijk in krachtige daden omzetten,
is kiezen voor mensen voor wie het schooljaar
misschien zwaar weegt :
de "nieuwe", de "overzitter", de "eenzame", de "arme", de "gepeste",
de "migrant", de "thuisloze" ...

 

Slotwens

Hopelijk wordt het een tof schooljaar voor ons allemaal :

*Voor de leerlingen die een onvergetelijk stuk van hun leven hier op school doorbrengen.
*Voor de leraars, die hun kennis elk jaar opnieuw aan jonge mensen willen doorgeven.
*Voor ons allemaal.

Fijn dat je er bent.
Maak er het beste van.

 

Sint- Jan
september 2012

 

Ter info de youtube-verwijzingen die in de viering zitten.

 

http://www.youtube.com/watch?v=12dBneGheYE
(mensen in een metro) ( 2 min 37)

http://www.youtube.com/watch?v=onJZGW_y34I&feature=related
(metro komt aan en vertrekt in station) (1 min 02)

http://www.youtube.com/watch?v=YhKO7YL3sAM
(Metro Brussel 1min.)

http://www.youtube.com/watch?v=0PhuyBjvEAg
(20 sec : drie dimensioneel metro plan)

http://www.youtube.com/watch?v=A4xeidmjy6s
(Paul Mc Cartney : we all stand together)