Wij-stenen

Voor pastoraal in en rond de school

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Voorblad

E-mail Afdrukken

Beste

U ontvangt hierbij het 41e digitale nummer van WIJ-STENEN.

Om dit nummer te lezen hoeft u zich niette registreren met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kunt alle documenten lezen en uitprinten. U kunt dit door rechts bovenaan elk artikel het icoontje ‘printer’ aan te klikken.

We wensen u alvast veel leesplezier

De redactie

Inhoud


alt

In dit nummer kan u volgende items vinden:

 • In WELKOM neemt iemand, na 25 jaar, dankbaar afscheid van de lezers van Wij-Stenen;
 • In BIJ HET JAAR gaat ere-vicaris J. Janssen ‘met de Emmaüsgangers op weg naar Pasen’.
 • In ‘OP VERHAAL KOMEN nodigt schrijver R. Renckens op een bezinnende wijze je uit om ‘met deelschoenen op stap te gaan naar Pasen’.
 • In VEERTIGDAGENTIJD OP SCHOOL krijgen we enkele suggesties om aan deze tijd extra aandacht te  besteden op school;
 • In ‘VASTEN – GA ERVOOR’ maken we kennis met het ruime aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de komende Veertigdagentijd;
 • BROEDERLIJK DELEN vraagt in de Vastentijd aandacht voor de campagne 2019. Uw school doet toch ook mee? Ook is er de suggestie om een Maya-ritueel in je school of klas te organiseren; alvast een zinvol en spiritueel gebeuren;
 • PASTORAAL IN 3D bezorgt ons een uitnodiging voor de Schoolpastorale Studie- en Ontmoetingsdag ‘HOOPVOL OP WEG’ op 27 maart. Vandaag inschrijven is de boodschap!
 • In SAMEN GEROEPEN nodigt onze bisschop Mgr. P. Hoogmartens ons uit tot deelname aan de interdiocesane dag van getuigenis en ontmoeting op paasmaandag 22 april. Het wordt in Mechelen een onvergetelijk gebeuren!
 • De rubriek ER LEEFT WAT biedt ons een verslag van de Fakkeltocht, die plaats vond in Bilzen;
 • IJD vraagt aandacht voor de engagementsdag van 11 april, de Goede Vrijdagviering op 19 april en het Pluskamp in de grote vakantie en nodigt jongeren en scholen uit om aan deze activiteiten deel te nemen. Tevens biedt IJD allerlei vormingsinitiatieven aan voor toekomstige begeleiders;
 • De rubriek W-INFO verschaft ons weer heel wat nuttige data en andere informatie, die een echt PAG-lid niet mag missen, en sluit dit nummer af.

We wensen u alvast veel leesgenot en een zinvolle Veertigdagentijd toe!

De redactie